Skip to Content

Provtagningskärl/fixering

Aleris Medilab tillhandahåller provtagningskärl för mindre preparat.

Preparatrör 10 mL eller preparatburk 30 mL. Kärlen innehåller 4 procent fosfatbuffrad (pH 7,0) formaldehydlösning (10 procent formalin).

Det är viktigt att mängden formaldehydlösning (formalin) är tillräcklig för det aktuella provet. Mängden formalin bör helst vara minst 10 gånger så stor som preparatets volym.

Säkerhetsdatablad för Formaldehyd

För stora preparat se under respektive provtyp i Provtagningsanvisningar.

För fixering av cytologiska prover se anvisningar för respektive provtyp i Provtagningsanvisningar.

Numrering av provkärl och glasAnnika Elmhorn Öst

Överläkare

Aleris Medilab

Emelie Edvigsson

Verksamhetschef

Aleris Medilab

Helen Päären

Specialistläkare

Aleris Medilab

Jan Ericsson

Professor, Överläkare

Aleris Medilab

Lena Kanter

Överläkare

Aleris Meidlab

Lennart Franzén

Professor, Överläkare

Aleris Medilab


Back to top