Skip to Content

Patientinformation Aleris Medilab

Här hittar du som patient bland annat information om olika provtagningar och förberedelser inför vissa provtagningar.

Du hittar kontaktuppgifter, öppettider på våra närlaboratorier och mycket annat.
Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Frågor per telefon gällande remisser hänvisas till beställande läkare.Back to top