Skip to Content

ACE (S-)

Angiotensin-1-konverterande enzym

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på sarcoidos.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.


Hantering/Hållbarhet Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 1 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet
Svarsrutin Analyseras 1 gång/vecka.
Referensintervall

0,30 - 0,90 µkat/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod ML100978

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top