Skip to Content

Arsenik (B-)

Arsenik, As (B-)

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

ALS Scandinavia
tel 0920-28 99 00 

Remiss Klinisk Kemi

Material/Provtagning

Na-Heparinrör, mörkblå propp. Ej gel!
Kan beställas från ALS Scandinavia


 

 

 

Vänd röret  minst 5 ggr efter provtagning.
Centrifugeras ej. 
Se vidare info >> 

Referensintervall

ca 0,01 - 0,05 µmol/L

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top