Skip to Content

CEA (S-)

Carcinoembryonalt antigen

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Tumörmarkör för gastrointestinalkanalen, bröst, ovarier mm.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

< 5 µg/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU19719

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top