Skip to Content

Gonokocker (Neisseria gonorrhoeae), odling

Neisseria gonorrhoeae, odling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Utlandssmitta (land), antibiotikabehandling, kontrollprov.
Indikation/Bedömning

Misstänkt gonorré, partnerspårning, kontroll efter behandling.

Material/Provtagning

Uretra:
Bakt.set med orange kork.

 

 

 

 

 

Cervix, rektum, svalg, konjunktiva:
Bakt.set med rosa kork.

 

 

 

 

 

Provet tas med provtagningspinne, eventuellt fuktad med steril fysiologisk koksaltlösning, från uretra, cervix och rektum. Vid klinisk misstanke tas prov från t.ex. svalg, konjunktiva eller andra relevanta lokaler.

Uretra

För män och kvinnor tas prov i uretramynningen, rotera uretrapinnen.

Cervix

Portio friläggs med spekulum, portio avtorkas. Provtagningspinnen roteras i cervixkanalen

Rektum

Prov tas via proctoskop. Pinnen (rosa kork) snurras mot slemhinnan.

Svalg

Se Svalgodling

Konjunkitva

Se Sår, sekret, mjukdelar, ögon etc, allmän odling

Pinnen stoppas i transportmediumrör.
Om samtidig provtagning av chlamydia och gonorré avses, ta alltid prov för gonorré först.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet samma dag som provet tagits.

Svarsrutin Svar lämnas 2-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.Resistensbestämning utförs.
Övrigt Anmälningsplikt och kontaktspårningsansvar råder för behandlande läkare.Patient med gonorré-infektion bör remitteras till venereologisk klinik för uppföljning.
Ackrediterad Ja

Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top