Skip to Content

Helicobacter pylori, antikroppar (S-)

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter

Symtom, behandling, frågeställning

Indikation/Bedömning

Misstänkt infektion av Helicobacter pylori.
Avsaknad av antikroppar talar starkt emot helicobacterinfektion men antikroppar är vanligt förekommande även utan sjukdomssymtom. Provtagningstekniken rekommenderas ej för att kontrollera behandlingseffekt eftersom antikroppar kvarstår länge även efter lyckad behandling.

Material/Provtagning Gelrör, gul propp.


Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger ett dygn bör serum avskiljas före transport.
Svarsrutin Svarstid ca en vecka. Provet undersöks med avseende på IgG-antikroppar.
Ackrediterad Ja

Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top