Skip to Content

Herpes Simplex virus 1 och 2, IgG (S-)

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

DNA-påvisning är att föredra om blåsor finns.
Blåsformigt exantem.
Bedömningar av antikroppsstatus.
På modern vid kongenital infektion.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.

Ackrediterad Ja

Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top