Skip to Content

Homocystein (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på B12-brist, folatbrist samt kardiovaskulär ”riskmarkör”.

Se ytterligare information >>

Material/Provtagning

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp, eller
Gelrör, gul propp.
 

 

 

 

 

Patienten bör vara fastande, dock inget krav. Om möjligt bör proverna sättas på is efter provtagningen för att minimera ökningen av homocysteinkoncentrationen på grund av syntes från röda blodkroppar. Ökningen kan uppgå till 10-20 %.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugera inom 1 timme. Efter centrifugering är provet hållbart 48 timmar i rumstemperatur och 14 dagar i kylskåp, utan att hällas av.

Svarsrutin

Analyseras dagligen.

Referensintervall

< 15 år: < 10 µmol/L
≥ 15 år: < 15 µmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU04073

Senast uppdaterad

12 february 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top