Skip to Content

Kalcitonin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke på medullär tyreoideacancer.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp. Ange provtagningstid.

Hantering/Hållbarhet

Kylentrifugera inom 2 timmar och överför serum till transportrör som fryses genast.
Sänd provet fryst i frystransportbox:

Se vidare info >> 

Svarsrutin Analyseras 1-2 ggr /vecka.
Referensintervall

Kvinnor: < 1,5 pmol/L
Män:       < 3,5 pmol/L 

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01439

Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top