Skip to Content

Karbamazepin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Farmakologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter

Ange på remissen tid för provtagning och senaste dos.
”Steady state”-koncentration uppnås efter 3-4 dagar.

Vanliga läkemedelsnamn:
Hermolepsin, Hermolepsin Retard, Karbamazepin, Tegretol, Tegretol Retard.

Material/Provtagning

Prov tas före morgondos.
Rör utan tillsats, röd propp. 

Referensintervall

Terapeutisk koncentration: 20 - 40 µmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01457

Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top