Skip to Content

Kobalamin (S-)

B12

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på kobalaminbrist med eller utan anemi. Vid glossit, polyneuro-och myelopati, depressiva symtom och demens samt misstänkt malabsorption.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Serum skall vara hemolysfritt.
Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur och 3 dygn i kylskåp. Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall 100 - 450 pmol/L
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01700

Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top