Skip to Content

Koppar (tU-)

Cu (tU-)

System tU-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
tel 031 – 342 13 25

Remiss Klinisk kemi
Material/Provtagning Dygnsmängd urin, dunk utan tillsats. Ange uppsamlingstid och volym på remissen. Se vidare info >>
Referensintervall 0,15 - 0,60 µmol/dygn 

Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top