Skip to Content

LH (S-)

Luteiniserande hormon

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

För utredning av amenorré och oligomenorré, pubertetsutredningar
(i kombination med S-FSH).

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Prepubertet, båda könen

< 4,0

Kvinnor fertil ålder  

< 13
Kvinnor mittcykel samt postmenopaus > 13
Män <50 år < 9,0 högre koncentration vid högre ålder

Enhet: E/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod ML100652

Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top