Skip to Content

Ledvätska, allmän odling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom, främmande material i leden (t ex protes), annan ledsjukdom (t ex RA), immunnedsättning, steroid- eller cytostatikabehandling.
Indikation/Bedömning

Misstänkt septisk artrit. Misstanke om infektion efter protesoperation.

Odling i flaskor innebär en anrikningsodling där även ett fåtal bakterier från infektionshärden kan detekteras. Anrikningen innebär även en risk att bakterier som kontaminerat provet vid provtagningen kan tillväxa.

Pinnprovet bevarar relationen mellan mängden bakterier i ursprungsprovet och funna bakterier i odlingen. Den underlättar bedömningen om provet är kontaminerat.

Material/Provtagning

Odling

Alternativ 1:

Aerob och anaerob odlingsflaska.
1-5 mL ledvätska sprutas ned i respektive flaska.

BlododlingsflaskorAlternativ 2:

Bakt.set, rosa kork.
1-2 droppar ledvätska droppas i vätskan i provtagningsröret. Skruva på korken.  

Rosa kork

 Alternativ 3:

Ledvätskan sprutas i sterilt rör.
Urinrör 


Optimal provtagning för odling är att kombinera alternativ 1 och 2.
 

Hantering/Hållbarhet

Odlingsprov

1. Odlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

2. Odlingsröret förvaras och transporteras i kyla.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

3. Sterilt rör förvaras och transporteras i kyla.
Provet ska nå laboratoriet provtagningsdagen.

Svarsrutin Positiv odling svaras direkt vid fynd. Negativ odling svaras efter 5-7 dygn. Odling från odlingsröret svaras efter 2-3 arbetsdagar. 
Övrigt Metoden lämpar sig även för provtagning vid bursit.
Ackrediterad Ja

Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top