Skip to Content

Lipas (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi

Utförande laboratorium

Aleris Medilab, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av pankreassjukdom, speciellt pankreatit. Höga värden ses vid akut pankreatit och förhöjda nivåer kan kvarstå efter att pankreasamylas är normaliserat då lipas har ett något bredare diagnostiskt tidsfönster. Låga värden ses vid kronisk pankreatit och cystisk fibros.

Material/Provtagning Serumrör med gel, gul propp.
Serum skall vara hemolysfritt.


Hantering/Hållbarhet Se info >>
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall 0,22 - 1,00 µkat/L
Ackrediterad Nej
EDI-kod NPU03612

Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top