Skip to Content

Osmolalitet (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Osmolalitet i serum är ett hjälpmedel vid utredning av vätskebalansrubbningar, bl a i samband med förgiftningstillstånd med t ex olika alkoholer.

Material/Provtagning
Gelrör, gul propp.
Svarsrutiner

Analysers dagligen.

Referensintervall

280 - 300 mosmol/kg

EDI-kod NPU03433

Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top