Skip to Content

Osmolalitet (U-)

System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Osmolalitet i urin är framför allt ett mått på njurarnas förmåga att koncentrera urin.

Material/Provtagning

5 mL morgonurin (stickprov) efter 8-12 timmar utan vätskeintag (= törst).

 

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall

> 800 mosmol/kg efter törst.

EDI-kod NPU03434

Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top