Skip to Content

PK (INR) (P-)

Protrombinkomplex (INR)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Aleris Medilab, närlaboratorier,
tel. 08-123 192 42
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter

På remissen skall anges om patienten är under antikoagulationsbehandling.
Ange provtagningstid.

Indikation/Bedömning

Screeningtest vid blödningsbenägenhet och kontroll vid behandling med K-vitaminantagonister.

Material/Provtagning

Citratrör, blå propp.
Fyll röret tills vakuum upphör. Vänd röret genast 10 gånger.

Hantering/Hållbarhet

Efter provtagning skall röret förvaras och transporteras i rumstemperatur
Centrifugeras 10 min vid 3300 g.
Icke antikoagulantiabehandlad plasma är hållbart i 24 timmar i rumstemperatur efter provtagning. Om provet inte kan analyseras inom 24 timmar, skall plasman avskiljas och frysas. Förvara ej i kyl.
Antikoagulantiabehandlad plasma är hållbart upp till 36 timmar i rumstemperatur efter provtagning.

Referensintervall

< 1,2
Terapeutiskt intervall vid AVK-behandling med normal intensitet: 2,0 - 3,0.

Övrigt Rekommendationer för användande av Coaguchek XS för patientnära mätning av PK (INR) Läs mer >>
Ackrediterad Ja
EDI-kod ML200302
EDI-kod närlab ML200191

Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top