Skip to Content

Rtc-MCH (B-)

Rtc-Hemoglobin, massa

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Låga värden är en känslig indikator på järnbrist. B-Rtc-MCH har främst studerats hos dialyspatienter. En vanligt förekommande beslutsgräns för funktionell järnbrist hos hemodialyspatienter är
< 29 pg.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Övrigt

Analysen ingår inte B-Blodstatus utan beställs separat.

Referensintervall
> 17 år   24 - 36

Enhet: pg

EDI-kod ML200576

Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top