Skip to Content

TBE, antikroppar

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
 Remiss Serologi
 Speciella remissuppgifter Anamnetisk information är mycket viktig för bedömningen. Symtom, sjukdomsförlopp, insjukningsdag samt om patienten vaccinerats mot TBE skall alltid anges.
 Indikation/Bedömning

Prov för serologisk TBE-undersökning tas för att:

1. bekräfta misstanke om aktuell infektion (vid misstanke om vacinationssvikt, ange detta)
alternativt 
2. bedöma vaccinations/antikroppsstatus (ange "bedömning av antikroppsstatus"). 

 Material/Provtagning Gelrör, gul propp.
 Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger ett dygn bör serum avskiljas före transport.
Se vidare info >>
Svarsrutin Svar lämnas 1-4 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet. Provet undersöks med avseende på IgM- och IgG-antikroppar. Antikroppspositiva svar kommenteras. 
Övrigt TBE-virus sprids till människa med fästingar, och akut sjukdom orsakad av detta virus uppträder därför vanligen i Sverige under perioden maj till oktober. 
Analysen utförs vid annat ackrediterat laboratorium.
Ackrediterad Ja

Senast uppdaterad

17 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top