Skip to Content

Trombocyter, partikel-koncentration (B-)

TPK

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Aleris Medilab, närlaboratorier
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid utredning av oklar blödningsbenägenhet och hematologisk utredning. 

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Blanda röret minst 10 gånger omedelbart efter provtagningen.
 

  
Hantering/Hållbarhet Hållbart 2 dygn i rumstemperatur, 4 dygn i kylskåp.
För fullständigt blodstatus, se Blodstatus.
Bör förvaras i kyl i väntan på transport. 
Referensintervall
1 - 7 dagar 85 - 430
8 - 14 dagar 110 - 430
15 - 30 dagar 120 - 590
31 - 60 dagar 190 - 680
61 - 180 dagar 150 - 650
6 mån - 10 år 210 - 590
11 - 17 år 190 - 460
Kvinnor > 17 år 165 - 387
Män > 17 år    145 - 348

Enhet: x109/L

Övrigt Ingår i B-Blodstatus.
Patienter med trombocytaggregat rekommenderas provtagning av B-Trombocyter vid ett lokalt närlaboratorium där trombocyterna kan räknas snarast.
Alternativt tas B-Trombocyter även i citratrör med ljusblå propp. Citratröret måste fyllas helt och analyseras inom fem (5) timmar. Sätt ihop EDTA- och citratröret med en gummisnodd och skicka båda rören till c-lab.

Vid följande av Aleris Medilabs närlaboratorier analyseras B-Trombocyter:
Sabbatsberg     Olivecronas väg 1                   08 - 690 57 77
Brommaplan    Klädesv. 12, 2 tr                      08 - 123 19275
Hässelby           Hässleby torg 20                    08 - 123 19274
Jakobsberg       Birgittav. 4                               08 - 587 32062
Sollentuna         Nytorpsv. 10                            08 - 587 30708
Traneberg         Tranebergsplan 1                     08 - 123 19286
Sophiahemmet Valhallavägen 91 Hus C, 1tr  08 -10 45 15
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03568
EDI-kod närlab ML200185

Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top