Skip to Content

Varicella zoster, antikroppar, IgG och IgM (S-)

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

DNA-påvisning är att föredra om blåsor finns.
Misstanke på nyligen genomgången eller reaktiverad infektion.
Immunitet.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.

Svarsrutin Svar lämnas inom en vecka.
Ackrediterad Ja

Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top