Skip to Content

Remittentinformation Aleris Medilab

Aleris Medilab vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv och snabb laboratorieservice.

Här hittar du information om våra rutiner kring provtagning, remisser, kvalitetsstöd till PNA-lab och driftinformation med mera. Du kan också läsa om kundundersökningar, kvalitet och miljö och hitta kontaktinformation.
Du har även möjlighet att lämna synpunkter och klagomål. 

Välkommen som kund hos oss!


Provtagningsanvisningar

Här hittar du analyser och provtagningsföreskrifter.

Läs mer >

Angående upphandling laboratoriemedicinska tjänster

Angående upphandling laboratoriemedicinska tjänster

Information till dig med kostnadsansvar för laboratoriemedicinsk service.

Läs mer >


Back to top