Angående upphandling laboratoriemedicinska tjänster

Information till dig med kostnadsansvar för laboratoriemedicinsk service.

För en tid sedan upphandlades tjänster inom klinisk laboratoriemedicin inom Stockholms läns landsting. Det nya avtalet börjar gälla den 27/4 -2019.

Som avtalsvillkoren i vårdvalen säger, och som förtydligades av SLL under lab-upphandlingen, så har vårdgivare som har fullt kostnadsansvar för specifika analyser rätt att nyttja andra leverantörer för dessa analyser än de som SLL upphandlat om denna leverantör är ackrediterad av Swedac eller motsvarande organ.

Aleris Medilab är ackrediterade av Swedac och vi vill med denna information informera er om att ni även fortsättningsvis, då det nya avtalet träder i kraft, är fortsatt välkomna att skicka prover till oss då ni har eget kostnadsansvar.

1. För er som har fullt kostnadsansvar för laboratoriemedicinsk service
Vårdgivare som har fullt kostnadsansvar för klinisk patologi/cytologi, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi kan precis som tidigare skicka sina prover till Aleris Medilab.

2. För er som inte har fullt kostnadsansvar för klinisk patologi/cytologi men har kostnadsansvar för klinisk kemi och klinisk mikrobiologi
Vårdgivare som har fullt kostnadsansvar för klinisk kemi och klinisk mikrobiologi, och har Aleris Medilab som leverantör, men inte har fullt kostnadsansvar klinisk patologi/cytologi (vårdcentraler) kan skicka även sina patologi/cytologiprover till oss (för samtransport av proverna) så ombesörjer vi att dessa skickas vidare till upphandlat laboratorium. Alternativt så skickar ni patologi/cytologiproverna direkt till upphandlat laboratorium.

Fullständig laboratoriemedicinsk service och Närlab
Aleris Medilab erbjuder fullständig laboratoriemedicinsk service inom klinisk kemi, klinisk patologi/cytologi och klinisk mikrobiologi. Du kan välja om du vill ta proverna själv och skicka till oss (vårt Centrallaboratorium är beläget i Täby) eller om du vill hänvisa dina patienter till något av våra Närlab. För aktuella Närlab se aleris.se/narlaboratorier

Hög tillgänglighet och snabba svar
För oss är det viktigt att ha hög tillgänglighet och snabba svarstider. De flesta Klin-kem lab-svar skickas ut från oss samma dag som provet anländer. Du som har elektroniska remisser/svar erhåller svaret samma dag.

Så här blir du kund hos oss
Om du idag inte är kund hos oss var vänlig kontakta Lena Nenzell 08-123 192 43 alt e-mail: lena.nenzell@aleris.se för introduktion och information.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla tidigare kunder och hälsar våra nya kunder varmt välkomna! Har du frågor – kontakta oss gärna.

Johanna Remnert Kristoffersson, Affärsområdeschef , Aleris Medilab
Tel: 08-123 191 02
johanna.kristoffersson@aleris.se