Skip to Content

Kvalitet och miljö

Aleris Medilab AB har valt att bedriva kvalitetsledning enligt det internationella kvalitetssystemet ISO.

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 och är ackrediterat enligt ISO/IEC 15189.

Detta innebär att vi har ett välstrukturerat system där vi

 • har patientsäkerheten i främsta fokus,
 • tydligt beskriver våra arbetsmetoder och rutiner,
 • uppdaterar och håller kvalitetssystemet levande,
 • genomför och utvärderar kundmätningar till patienter/remittenter och uppdragsgivare,
 • rapporterar uppkomna avvikelser och vidtar åtgärder,
 • genomför regelbundna interna revisioner,
 • regelbundet stämmer av vår verksamhet med uppdragsgivaren,
 • introducerar och kompetensutvecklar våra medarbetare,
 • har regelbundna externa revisioner i verksamheterna,
 • uppfyller myndigheters krav på kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården.

Miljöpolicy

Aleris Medilab AB skall aktivt arbeta för en långsiktigt hållbar miljö genom att:

 • ta miljöhänsyn i handlingar och beslut så att den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet minskar,
 • ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster ständigt förbättra vårt miljöarbete,
 • följa de miljölagar och krav som berör vår verksamhet.

För att uppnå detta krävs att vi

 • ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster,
 • utför miljökonsekvensbedömningar inför större beslut,
 • utvecklar vår miljökompetens och vårt miljömedvetande,
 • utvecklar rutiner för bästa riskhantering av avfallsprodukter minskar föroreningar från läkemedel och transporter,
 • väljer ekologiska och närproducerade produkter där så är möjligt.


Sekretesspolicy 

Aleris anställda är skyldiga att följa sekretesslagens bestämmelser. Detta innebär att anställda som regel inte får lämna ut sekretessbelagda uppgifter till enskild person eller myndighet.

Här kan du läsa Aleris Medilabs Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse för 2017Back to top