Skip to Content

Kvalitetsstöd till PNA-lab

Aleris Medilab är ett ackrediterat laboratorium och vi erbjuder kvalitetsstöd till vårdenheter som utför patientnära analyser (PNA-lab).

Kvalitetsstödets syfte är att uppnå och bibehålla en hög kvalitetsnivå på provtagning och analyser utförda av vårdenhetens personal. Målet är att få tillförlitliga analyser och ett korrekt utfört arbete.

Önskar du kvalitetsstöd till din enhet eller vill veta mer, kontakta:

Pia Hålén Bergström, kvalitetskoordinator
Tfn: 08-123 192 41
 pia.halenbergstrom@aleris.se 

Cia Carlbom, kvalitetskoordinator
Tfn: 08-123 192 09
cia.carlbom@aleris.se 

Ann Carlsson, kvalitetskoordinator 
Tfn: 08-123 192 48
 ann.carlsson@aleris.seBack to top