Skip to Content

Labavtal

Aleris Medilab har idag vårdavtal med ett stort antal sjukvårdshuvudmän och vårdgivare inom hälso- och sjukvård samt inom företagshälsovård. Kunderna har verksamhet i hela landet.

Till större delen sker Aleris Medilabs produktion på uppdrag av öppenvård (vårdcentraler, privatpraktiker, företagshälsovård) men även sjukhus och andra kliniker utgör en väsentlig del.

Aktuellt labavtal i Stockholms Läns Landsting

Avtalet som gäller från 2010-01-01  innebär att Aleris Medilab är laboratorieleverantör i område B och C för bland annat SLSO:s vårdcentraler och de vårdgivare som har ”fri nyttighet”. 
Även andra vårdgivare är naturligtvis välkomna att bli kunder hos oss.

Objekt/ Område B, Norra länet, omfattar följande områden (inkl F-Hb test för kolorektalcancerscreening):
Norrmalm, (inklusive Sabbatsberg och Odenplan), Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Objekt/ Område C, Västra länet, omfattar följande områden:
Upplands Bro, Järfälla, Ekerö, Bromma, Hässelby, Kungsholmen, Rinkeby, Kista och Spånga.

Fullständig laboratorieservice

Aleris Medilab erbjuder fullständig laboratorieservice inom klinisk kemi, patologi, cytologi och mikrobiologi. Du kan välja om du vill ta proverna själv och skicka till oss (vårt Centrallaboratorium är beläget i Täby) eller om du vill hänvisa dina patienter till något av våra Närlaboratorier.
För kunder utanför stockholmsområdet tillhandahåller vår Serviceavdelning förfrankerade kuvert och visst provtagningsmaterial.

Hög tillgänglighet och snabba svar

Vi har hög tillgänglighet och snabba svarstider.  Du som har elektroniska remisser/svar får de flesta analyssvar samma dag.Back to top