Skip to Content

Allergi

Allergi är en av våra största folksjukdomar. Uppemot var femte person i Sverige är idag drabbade och de allra vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi. Det finns även många som också har besvär av olika födoämnen och kvalster.

På Aleris Arkivgatan i Göteborg utreder och behandlar vi allergi och överkänslighet i övre och nedre luftvägar, mag-/tarmkanal och hud. I vårt team har vi specialistläkare i allergologi, erfarna sköterskor och en dietist, om du har besvär av födoämnesallergi.

Vi utreder och behandlar även astma. Som en del av utredningen utför vi spirometri (lungfunktion) och saturationsmätning (syremättnad).

 

Hyposensibilisering

Hyposensibilisering är en långvarig behandling som oftast ges i form av injektioner eller som tabletter som läggs under tungan. Syftet är att öka kroppens förmåga att tåla ett ämne som framkallar allergier.

På vår mottagningen erbjuder vi Hyposensibilisering med tabletter mot björk, timotej och gräsväxter samt kvalster.

Tabletten ska tas dagligen och behandlingen pågår under 3 år. Det tar några månader innan man får effekt av behandlingen. Det är därför vanligast att man påbörjar behandlingen under höst- och vintermånaderna för att uppnå effekt till pollensäsongen, 

Hyposensibilisering har den bästa effekten på ögon- och nässymtom som orsakas av pollenallergi. Vi välkomnar kunder från 16 år till vår allergolog.

 

Boka tid

Ring oss på 031-20 25 90 för att boka tid.

Vi välkomnar dig som har en sjukvårdsförsäkring eller betalar privat. Vi har inget offentligt avtal.

Back to top