Skip to Content

Aleris Psykiatri Åkersberga

Aleris Psykiatri Åkersberga är en allmänpsykiatrisk mottagning som erbjuder planerad psykiatrisk specialistsjukvård till personer över 18 år huvudsakligen boende i Österåkers kommun.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Foto entré.jpg

Mottagningen erbjuder psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Som patient, initialt, genomgår du en bedömning av läkare, psykolog och sjuksköterska som tillsammans med dig planerar din vård 

Vårdplaneringen kan bestå av psykologisk -och farmakologisk behandling, fördjupad psykologisk bedömning, neuropsykiatrisk utredning, medicinsk omvårdnad och rehabilitering. Ett team bestående av läkare, psykolog, sjuksköterska och vid behov arbetsterapeut ansvarar för din vård i öppenvårdspsykiatri. Våra psykologiska behandlingar sker såväl individuella som i grupp. Vi erbjuder psyko-pedagogiska interventioner vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Klicka här för att se patientavgifter.

Om du uteblir från ditt bokade besök debiteras du med 400 kr. Frikort gäller inte vid uteblivet besök. Vid avbokning mindre än 24 timmar före planerat besök utgår faktura på 400 kr. 

 

Kontakta oss när du vill på dygnet

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept eller om du önskar bli kontaktad av mottagningen kan du kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster.

 


Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top