Skip to Content

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum, Flygmedicin

Flyg- och Dykmedicinskt Centrum genomför alla typer av flygmedicinska undersökningar och har även möjlighet att erbjuda rådgivning, utbildning eller föreläsning.

Vi erbjuder certifikatsundersökningar för all typ av flygning och flyganknuten tjänst som t.ex. privatflygare (helikopter och flygplan), segelflygare, ballongförare, flygbesättning, AFIS-personal och flygledare.

För yrkesgrupper erbjuder vi en sammansättning av medicinska undersökningar och tjänster, inklusive planering och uppföljning. Vår personal har mångårig erfarenhet inom civil och militär flygmedicin och från verksamhet som AeMC. Hos oss arbetar erfarna flygläkare.

Flyg- och Dykmedicinskt Centrum är ett av landets två certifierade AeMC (Aeromedical Centre). Certifieringen är europeisk och utfärdas av EASA (European Aviation Safety Authority) genom Transportsstyrelsen. Certifieringen  innebär, förutom en tydlig kvalitetsstämpel, rättighet att utföra såväl förstagångs- som förnyelseundersökningar på piloter.

Flygmedicin.

Medlemmar i Pilotförbundet erhåller 10 procent rabatt på samtliga flygmedicnska undersökningar.

Vill du boka tid eller har frågor - välkommen att kontakta oss. Remiss behövs inte.

 

Back to top