Skip to Content

Aleris Accessenhet

Patientinformation för dig som remitterats av det team/enhet som vårdar dig. Du är välkommen till Aleris Accessenhet på Handens sjukhus för inläggning av en Picc-line.

Vad är en PICC-line?

PICC-line (Periferally Instered Central Catheter) är en tunn central venkateter som läggs i en av överarmens vener. Katetern följer sedan blodkärlet i armen och slutar i ett stort blodkärl (vena cava) strax ovan hjärtats högra förmak.


Varför PICC-line?

En PICC-line sätts om man är i behov av:

  • långvarig intravenös behandling
  • ska få läkemedel som är kärlretande/ kärlsammandragande
  • ska få näringsdropp
  • genomgå stor kirurgi
  • är svårstucken och är i behov att regelbundna blodprovstagningar

PICC-line mynnar ut i ett stort blodkärl, därför minskar risken för skador på blodkärlet. 

Piccline från cancercentrum.se

Bild på picc-line från cancercentrum.se

 

Vid inläggning av PICC-line.

Inför inläggning ska du som patient duscha. Tänk på att ha löst sittande ärmar på din tröja eller skjorta. Det är bra om du äter och dricker ordentligt före inläggningen. Du kommer att vara vaken och ligga i en säng under ingreppet.

Vi använder oss av ultraljud för att hitta ett lämpligt kärl på insidan av överarmen. Första sticket är inte bedövat. Efter första sticket läggs en lokalbedövning med Xylocain under huden som verkar resten av ingreppet. Räkna med att tiden för hela ingreppet tar ca 1-2 timmar.

 

Efter inläggning av PICC-line.

Efter inläggning kan överarmen upplevas som öm, vilket är helt normalt. Alvedon samt värme kan lindra besvären. Skulle du plötslig märka av ömhet och/eller ökad värme i armen ska du kontakta din vårdgivare.

Vi rekommenderar att armen används som vanligt, men undvik upprepade och häftiga rörelser. Vid dusch rekommendes att PICC-line kläs in med plastfolie för att skydda omläggningen. På grund av infektionsrisk bör bastu samt bad undvikas.

 

Att uppmärksamma

Tecken på infektion kan vara, rodnad, ömhet, var eller värmeökning runt insticksstället. Vid misstanke om infektion eller andra funderingar kontakta sjuksköterska.

 

Omläggning

En gång i veckan ska din PICC-line läggas om och spolas igenom. Det är viktigt att detta görs för att undvika infektion och stopp i katetern.

Vid förändring av kateterläget bör röntgen genomföras och därefter ska läkare bedöma om PICC-line ligger i ett centralt läge och är säker att använda.

En kateter som åkt ut får aldrig föras in igen. När du vistas i hemmet utförs omläggning av distriktssjuksköterska från din Vårdcentral/Husläkare eller sjuksköterska från ASIH.

Är du inneliggande för vård på sjukhus genomförs omläggningen av sjuksköterska på den avdelningen du vårdas på.

Medicinskt ansvarig läkare:

Thays Ale Gonzalez

 

Informationsfolder till patient. pdf

Samma information som ovan men i en utskrivbar version.


Back to top