Skip to Content

Plastikkirurgi

Vi har möjlighet att ta emot patienter på remiss från hela landet. Regionens patientavgifter och frikort gäller. Patienter från Stockholm prioriteras då vi har avtal med Region Stockholm.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Rekonstruktiv plastikkirurgi

Här arbetar ett kompetent team inom rekonstruktiv plastikkirurgi. Mottagningsenheten och operationsavdelningen bemannas av erfaren personal. Samtliga läkare är specialister i plastikkirurgi med erfarenhet inom både rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi, flera med forskningserfarenhet.

Vi har avtal med Region Stockholm och bedriver aktiva forskningssamarbeten med Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Vi är ofta anlitade som externa föreläsare och bedriver bland annat kurs för blivande kirurger.

 

På uppdrag av Region Stockholm utför vi:

  • Bröstreduktioner vid brösthyperplasi
  • Borttagning av hudtumörer som kräver plastikkirurgisk kompetens:
    • Basaliom
    • Skivepitelcancer
    • Malignt melanom
  • Ärrkorrigeringar i ansiktet

 


Bokning, ombokning och avbokning

Avbokningar måste ske senast 24 timmar före bokad tid, vid avbokning senare kommer du att debiteras för uteblivet besök, högkostnadsskydd/frikort gäller ej. Gäller även barn.

Läs mer

Inför ditt besök

Våra sjuksköterskor bokar samtliga besök och operationer utifrån en läkares initiala bedömning. Inför ditt mottagningsbesök är det bra om du har förberett dig med frågor. Skriv gärna ner dem så blir det lättare att komma ihåg.

Läs mer

Patient hos oss

Vi har remisskrav för nybesök till vår mottagning. Läs mer om hur du går till väga här.

Läs mer

Till dig som remittent

Vi tar emot remisser från hela landet, dock ej egenremisser. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och enligt avtal Vårdval Specialistvård.

Läs mer
Back to top