Skip to Content

Närakut Nacka

Välkommen till Närakut Nacka vid Nacka sjukhus i Ektorp. Vi hjälper dig som har akuta åkommor som inte kräver akutsjukhusens resurser till exempel enklare frakturer, halsfluss eller allergiska besvär. Vid misstanke om till exempel hjärtinfarkt eller stroke ska du vända dig direkt till ett akutsjukhus. Alla från tre månaders ålder är välkomna hit. Har du kroniska besvär och har pågående behandling på annan vårdinrättning, hänvisar vi i första hand dit för dessa besvär. Det gäller även om du försöker förnya dina recept eller förlänga en sjukskrivning. Verksamheten drivs på uppdrag av Region Stockholm.

Närakut Nacka

Vi finns här för dig som behöver akut vård. Vi hjälper dig som till exempel drabbats av frakturer, sårskador, hjärnskakning andningsbesvär med mera. Till oss är barn och vuxna i alla åldrar välkomna.

 

Öppettider och tidsbokning

Vi har öppet alla dagar mellan 8-22. Hos oss gäller drop-in, alltså inte tidsbokning. Du kan besöka oss oavsett var du bor.

 

Väntetid

Vi prioriterar efter sjukdomstillstånd. Detta betyder att sjukast alltid får hjälp först. Väntetiden kan därför variera.

För lindrigare åkommor eller utredningar ber vi dig kontakta din vårdcentral.

 

Viktig information

Anhöriga till patienter över 18 år ombeds vänta utanför. Denna bestämmelse är gjord med hänsyn till smittorisk samt brandrisk. 

Munskydd ska användas under hela ditt besök.

Du kan ta både fysisk och elektronisk nummerlapp vid entrén. Den digitala nummerlappen tar du med hjälp av en QR-kod och ger dig möjlighet att vänta utanför på din tur. Vi vill därför påminna dig att ta med en tjockare tröja eller paraply.

 

Vad kostar ett besök?

  • Sjuksköterskebesök: 250 kr
  • Läkarbesök: 250 kr
  • Barn under 18 år betalar ingen avgift.
  • Pensionärer över 85 år betalar ingen avgift.
  • Asyl/Utlandssvensk/EU/EES-medborgare/Övriga länder- se Vårdgivarguiden. Söksida | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Frikort och högkostnadskort gäller. Medtag ID-handling. Möjlighet att identifiera sig med BankID finns. Alla minderåriga behöver ha med sig en vårdnadshavare som kan legitimera sig.

 

Röntgen

Möjlighet till röntgen finns alla dagar i veckan, även helger. Observera att röntgen har sina egna öppettider som skiljer sig från Närakutens.

Vi utför röntgenundersökningar vid akuta frågeställningar, som vid trauma och frakturmisstanke. MR-undersökning ingår inte i Närakutens uppdrag utan detta erhåller du via din vårdcentral.

 

Vid misstänkt vattkoppor/mässling/apkoppor

Misstänker du att du har vattkoppor, mässling eller apkoppor, ring istället 1177.

Om du är osäker och kommer till mottagningen, gå inte in utan stanna vid entrédörren och ring på ringklockan vid entrén eller låt anhörig hämta sjuksköterska som kommer ut till dig.

 

Hitta hit

Med buss till Ektorps Centrum/Nacka Närsjukhus.

Med bil kör Värmdöleden väg 222 till avfart Ektorp.

 

Övriga frågor (ej medicinska) / Fakturafrågor

Mail (kontorstid): nackanarakut@aleris.se

Ring (kontorstid): 08: 601 53 58.

 

 

Nacka_entre_sommar800x400.jpg


Inför ditt besök

För att underlätta ditt besök hos oss på Närakut Nacka Aleris ser vi helst att du besöker oss med endast en anhörig i sällskap. Då vi på mottagningen har en stor andel infektioner, ökar risken för smittspridning ju fler personer som finns på mottagningen. Även ur patientsäkerhetsperspektiv är det en fördel om bara de närmast berörda förälder/anhöriga finns med vid besöket. Alla patienter är varmt välkomna till oss på Närakut Nacka, trots att vi inte hälsar med att ta i hand, detta för att minska risken för smittspridning. Till föräldrar med barn som har andningsbesvär och har egen Spacer (för inhalation i hemmet), uppmanas att ta med denna vid besöket. Vi kontrollerar här att den fungerar optimalt.

Läs mer >

Under besöket

Vi är en akutmottagning och det innebär att de svårast sjuka alltid får förtur. Därefter prioriterar vi små barn och gamla. Det betyder att någon som kom efter dig, kan komma in på sitt besök före dig. Om du har fått en tid för ditt besök och ändå får vänta, är orsaken att någon med en mer akut problematik än er, fått förtur. I väntrummet finns även patienter som väntar på ett bokat besök hos läkare eller sjuksköterska. Även det innebär att turordningen kan upplevas ojämn.

Läs mer >

Efter ditt besök

Har du akuta frågor efter ditt besök på Närakut Nacka och behöver komma i kontakt med oss så gör du det via 1177. Om din fråga inte är akut så vänder du dig till din vårdcentral.

Läs mer >


Back to top