Under besöket

Vi är en akutmottagning och det innebär att de svårast sjuka alltid får förtur. Därefter prioriterar vi små barn och gamla. Det betyder att någon som kom efter dig, kan komma in på sitt besök före dig.