Ny forskning på ryggmärgsinfarkter

Läs den nyligen publicerade artikeln i Läkartidningen "Ryggmärgsinfarkt – ett ovanligt och svårdiagnostiserat tillstånd". Den är publicerad 2021-02-05 av ett antal specialistläkare och överläkare vid neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna; institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

ryggmarg-1200x500.jpg