Information gällande coronaviruset, covid-19

Aleris Rehab Station följer våra myndigheters riktlinjer och råd mycket noga gällande smittspridning av coronaviruset, covid-19. Här följer våra lokala riktlinjer för personer som vistas på Aleris Rehab Station.

covid-19-1200.jpg