Skip to Content

Kvalitet och Miljö


Kvalitetsbokslut

Här hittar du våra publicerade kvalitetsbokslut, de innehåller en beskrivning av vår samlade verksamhet, en patientsäkerhetsberättelse samt en redogörelse för vårt utvecklingsarbete under det året dokumenten gäller för.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelser

Här hittar du våra publicerade patientsäkerhetsberättelser, de innehåller en beskrivning av vårt patientsäkerhetsbsarbete samt en redogörelse för vårt utvecklingsarbete under det året dokumenten gäller för.

Läs mer

Vår miljöpolicy

Här hittar du Aleris Rehab Stations miljöpolicy, bakgrund till denna, vilka principer vi avser att arbeta enligt och hur det fungerar i praktiken. Du kan även ladda hem policyn som dokument.

Läs mer
Back to top