Skip to Content

Övrig rehabilitering

dsc05440.jpg

Vid sjukdomar och skador i hjärnan och nervsystemet kan man få olika problem och symtom beroende på var skadan är lokaliserad. Man kan få problem som svaghet i olika delar av kroppen, påverkan på känsel, balanspåverkan, yrsel, koncentrationsproblem, tal- och språksvårigheter med mera.

Några exempel på diagnoser vi arbetar med är Parkisons sjukdom, Guillain Barré, polyneuropati, hjärntumörer och Myastenia Gravis.

Rehabilitering kan behövas vid upprepade tillfällen under många år och kan ske på olika sätt. Vi erbjuder rehabilitering via inneliggande rehabilitering i internatform och som dagrehabilitering.

Din rehabiliteringsperiod inleds med ett bedömningssamtal där behandlingsteamet tillsammans med dig kartlägger vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån det skrivs en rehabiliteringsplan med tydliga mål för dig under din period hos oss.

Du kommer att få ett anpassat program utifrån dina mål. Här ingår individuella kontakter till de olika yrkeskategorierna i teamet samt gruppträning och gruppaktiviteter.

Broschyr

Neurologi (pdf)

Back to top