Skip to Content

Ryggmärgsskador


Nationellt högspecialiserad vård (NHV) - vid förvärvad ryggmärgsskada

Hösten 2021 beslutade Socialstyrelsen att primärrehabilitering inom slutenvård vid förvärvad ryggmärgsskada ska bedrivas som högspecialiserad vård på fyra enheter i landet. Region Stockholm är en av de regioner som fått uppdraget och Aleris Rehab Station är stolta över att vara del i den sedan länge väl etablerade vårdkedja som bedriver denna typ av rehabilitering. Uppdraget påbörjas 1 april 2023. Fram till dess pågår ett omfattande förarbete.

Läs mer

Dagrehabilitering

Vi erbjuder ett heltäckande aktivt rehabiliteringsprogram som utgår från dina individuella behov i samarbete mellan specialistsjukvård, rehabilitering och polikliniska insatser.

Läs mer

Filmade föreläsningar

Nu kan du se sammanlagt sju föreläsningar inspelade under september 2016. De är filmade i Spinalisköket på Rehab Station Stockholm i Solna med temat ryggmärgsskador. Vi lägger framöver upp andra filmer på den här fliken när vi får in mer material.

Läs mer

Back to top