Nationellt högspecialiserad vård (NHV) - vid förvärvad ryggmärgsskada

Hösten 2021 beslutade Socialstyrelsen att primärrehabilitering inom slutenvård vid förvärvad ryggmärgsskada ska bedrivas som högspecialiserad vård på fyra enheter i landet. Region Stockholm är en av de regioner som fått uppdraget och Aleris Rehab Station är stolta över att vara del i den sedan länge väl etablerade vårdkedja som bedriver denna typ av rehabilitering. Uppdraget påbörjas 1 april 2023. Fram till dess pågår ett omfattande förarbete.

DSC08106-1200x500.jpg