Skip to Content

Förflyttningsutbildningar med helhetsperspektiv


Grundutbildning i förflyttningskunskap inklusive trycksårsprevention

Utbildningen är en grundutbildning där fokus ligger på personalens arbetsställningar, ergonomi, förflyttningshjälpmedel och förflyttningarnas grundtekniker. Trycksårsprevention ingår i utbildningen då personer som har nedsatt känsel och/eller är hjälpberoende ofta är i riskzonen att utveckla trycksår.

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i förflyttningskunskap

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning efter grundutbildningen i förflyttningsteknik, som ger dig förutsättningar att göra mer avancerade förflyttningar.

Läs mer

Skräddarsydd förflyttningsutbildning i hemmet

Utbildning skräddarsys för personer med funktionsnedsättning. Fokus är på förflyttningar som personen gör ofta och/eller upplever som svåra. Utbildningen sker i personens hem för att träna förflyttningar med de förutsättningar som finns där.

Läs mer

Bemötande och förflyttning av flygpassagerare

Utbildningen riktar sig till personal som hjälper personer med funktionsnedsättning på flygplatser. Den består av en teoretisk och en praktisk del med förflyttningsteknik.

Läs mer

Back to top