Grundutbildning i förflyttningskunskap inklusive trycksårsprevention

Utbildningen är en grundutbildning där fokus ligger på personalens arbetsställningar, ergonomi, förflyttningshjälpmedel och förflyttningarnas grundtekniker. Trycksårsprevention ingår i utbildningen då personer som har nedsatt känsel och/eller är hjälpberoende ofta är i riskzonen att utveckla trycksår.

utbildning_forflyttning-1200.jpg