Påbyggnadsutbildning i förflyttningskunskap

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning efter grundutbildningen i förflyttningsteknik, som ger dig förutsättningar att göra mer avancerade förflyttningar.

forflyttningskunskap-1200.jpg