Skip to Content

Närakut Sollentuna

Vilka kan söka vård hos oss?

På Närakut Sollentuna kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med sjukdom och skada som inte är livshotande. Vi kan exempelvis hjälpa dig med frakturer, hjärnskakning, sårskador, buksmärtor och akuta allergiska problem. 

Hos oss finns specialistläkare och sjuksköterskor med särskilda kunskaper om akut vård. Vi har även möjlighet att konsultera andra specialister samt röntgen vardagar under hela öppettiden.

Vid akuta tillstånd som inte kan vänta till dagen efter och som inte behöver akutsjukhusets resurser är du välkommen till vår drop in. 
Har du besvär som behöver utredas eller i behov av återbesök ska du kontakta din ordinarie vårdcentral.

 

Inför besöket

Inför ett besök är det bra ifall du förbereder dig, tänker igenom vad du vill berätta och vad du vill få svar på. Skriv gärna ner dina frågor så är det lättare att komma ihåg dem!

Medtag ID-handling.

För telefonrådgivning rekommenderar vi dig att ringa 1177.

 

Under besöket

Berätta för läkaren eller sköterskan vilka förväntningar du har på besöket och om det är något särskilt du oroar dig för.

Läkaren berättar även vart du vänder dig ifall du skulle bli sämre.

 

Efter besöket

Om prover tas, kontaktas du brevledes eller via telefon. Alternativt att du får en uppföljningstid inbokad. Du behöver inte kontakta mottagningen, vi kontaktar dig.

Ring alltid 112 om du blir akut allvarligt sjuk eller ring sjukvårdsupplysningen på 1177 för rådgivning.


Back to top