Skip to Content

Stora hälsoundersökningen

Boka tid

Heltäckande hälsoundersökning

Du får en heltäckande bild av din hälsa, utvärdera hjärtats funktioner (EKG) och ett rådgivande samtal med specialistläkare samt samtal med sjuksköterska eller undersköterska för ett livsstilssamtal.

BMI-beräkning
Vi mäter vikt, längd, midjemått och gör en BMI-beräkning

Mätning av puls och blodtryck

Synundersökning

Urinprov

Blodprov
Vi mäter blodvärde, blodfetter och blodsocker.

Lung- och hjärta
Lungfunktionstest, lyssna på hjärta och lungor (EKG i vila)

Njurstatus

Leverstatus

Järnvärden 

>50 år: Avföringsprov

Män >50 år: Prostataprov

Kvinnor >18 år: Sköldkörtelprov

Pris: 3 800 kronor

Hälsoundersökningar är för dig som är frisk men som vill ha en medicinsk bedömning av din hälsa för att identifiera riskfaktorer eller tidiga sjukdomstecken.

Vi tar emot dig som är privatbetalande eller anställd hos någon av de företag som har företagsavtal med oss.

Har du sjukvårdsförsäkring bör du kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om hälsoundersökning ingår.

Aleris specialistläkare rekommenderar att hälsoundersökningar genomförs regelbundet.
+50 år = årligen
+40 år = vartannat år
+30 år = vart tredje år

Back to top