Idrottsmedicin

Att vara aktiv och idrotta är en väldigt bra förebyggande medicin för våra vanligaste folksjukdomar. Men oavsett om du är elitidrottare eller motionär kan idrottsskador uppkomma som gör att du behöver vård.

idrottskademottagning-1200x500.jpg