Besöksförbud till våra geriatriska avdelningar

Aleris följer de direktiv och riktlinjer som tagits fram av Region Stockholm och övriga myndigheter, därför avråder vi helt från att besöka patienter på våra geriatriska avdelningar för att skydda dem från covid-19 smitta.