Besöksförbud till våra Palliativa avdelningarna

Detta med hänvisning till att skydda våra patienter. Vi följer de direktiv och riktlinjer som tagits fram från Region Stockholm och övriga myndigheter.