Information till dig som har besök från Aleris Basala Hemsjukvård.

Du som har insatser från något av våra basala hemsjukvårdsteam i Nordväst eller Västerort kommer som tidigare få tillgång till vården via teamen men vi behöver kanske förändra dina planerade besök. Vi vidtar nödvändiga åtgärder utifrån Folkhälsomyndigheten och Region Stockholms rutiner, rekommendationer och beslut.